Služby

prodej zemědělských pozemků za nejvyšší cenu na trhu

Chcete prodat pozemky za maximum, přitom rychle a bezpečně?

Naletět na nabídky různých spekulantů, kteří Vás oslovují neosobními dopisy či na internetu nabízí okamžitý výkup zemědělských pozemků, orné půdy a trvalého travního porostu není dobrá cesta. Půda má podstatně vyšší cenu, než kterou znáte z těchto dopisů a internetových stránek spekulantů. Pro zajištění maximální ceny je však potřeba udělat spoustu věcí, oslovit co nejvíce potenciálních zájemců a především zemědělskou půdu dokonale znát. 

A od toho jsem tu já. Pokud chcete za své zemědělské pozemky získat tu nejlepší možnou cenu, vezměte do ruky telefon a zavolejte mi, nebo mi pošlete email. Rád Vám pomůžu…

Abych pro své klienty maximální ceny docílil, je nutné nejdříve pozemky důkladně zanalyzovat, prodej pečlivě připravit a co je klíčové, s nabídkou oslovit co největší množství potenciálních zájemců.

Má práce zahrnuje:

U

podrobná analýza pozemků na základě katastrálních map, zemědělské evidence a územního plánu

stanovení správné prodejní ceny

analýza a přímé oslovení zemědělských subjektů v rádiusu do 20 km od lokality, kde se pozemky nachází

i

přímé oslovení široké databáze investorů, kterou jsem si za 10 let obchodování s půdou vytvořil

přímé oslovení sousedních vlastníků a největších vlastníků v katastru

 přímé oslovení obcí a státních institucí

Z

vše podpořené placenou inzercí na největších tuzemských serverech

v případě více zájemců zvyšuji prodejní cenu formou aukce

,,Půda byla odedávna zosobněním jistoty a domova. Je to naše národní bohatství a nejcennější zemědělská komodita, které ubývá. Važme si jí a znejme její hodnotu”

Zemědělským pozemkům se věnuji již od studia na vysoké škole.

Rukama mi prošly stovky pachtovních a kupních smluv, zažil jsem nespočetně jednání se zemědělci, představiteli obcí, většími i drobnými investory. Viděl jsem vlastníky zklamané z obchodů s překupníky a rychloobchodníky, kteří slibují bleskový prodej a peníze.

Já v půdě vnímám hodnotu pro obě strany obchodu. Proto, ať už jsem půdu spravoval, prodával, či cíleně nakupoval, vždy jsem postupoval s potřebnou péčí tak, aby měl klient z mé práce skutečný užitek a zároveň aby byl obchod férový pro všechny strany.

Let zkušeností

Hektarů zobchodovaných pozemků

Uzavřených pachtovních smluv

%

Zodpovědnost

NAPIŠTE MI PRO CENOVÝ ODHAD ZDARMA

Chcete znát zdarma skutečnou hodnotu Vašich pozemků, pomoc s prodejem svých pozemků za MAXIMÁLNÍ cenu nebo jen máte dotaz týkající se zemědělské půdy? Neváhejte mě kontaktovat prostřednictvím formuláře nebo na uvedeném telefonním čísle.

+420 732 207 120

Ing. Tomáš Válka

tomas@tomasvalka.cz