Vyšší pachtovné za zemědělské pozemky

Let zkušeností

Hektarů zobchodovaných pozemků

Uzavřených pachtovních smluv

%

Zodpovědnost

I pachtovné/nájem za zemědělské pozemky může vlastníkům půdy přinášet zajímavý roční výnos.
Pomohu Vám ho zajistit.

Máte zemědělské pozemky a hospodařící zemědělec Vám platí za jejich pacht/pronájem pachtovné, které sotva pokryje daň z nemovitosti? Pachtovné je bohužel v mnoha lokalitách stále na úrovni, která se platila v devadesátých letech. Celá řada zemědělců tak stále využívá neinformovanosti a neaktivity vlastníků a pachtovné drží na historicky nízkých hodnotách.

Za Vaše zemědělské pozemky však můžete dostat od zemědělců podstatně vyšší pachtovné, stejně, jako majitelé, kterým jsem již pomohl. Pojďme se společně ozvat a na základě vhodně zvolených argumentů a protinabídek zajistit SPRAVEDLIVÉ PACHTOVNÉ.

Chcete pomoci vyjednat vyšší pachtovné a férové podmínky pachtovní smlouvy?

Abych pro své klienty vyššího pachtovného docílil, je nutné nejdříve pozemky a současnou pachtovní smlouvu důkladně zanalyzovat, na jednání se pečlivě připravit a co je klíčové, s nabídkou oslovit co největší množství místních zemědělců.

 

Má práce zahrnuje:

U

podrobná analýza pozemků a stávající pachtovní smlouvy

analýza a přímé oslovení zemědělských subjektů v rádiusu do 20 km od lokality, kde se pozemky nachází

stanovení nové, SPRAVEDLIVÉ výše pachtovného

jednání se současným zemědělcem na základě zajištěných nabídek od konkurenčních zemědělců

i

příprava a uzavření nové pachtovní smlouvy

Prodej orné půdy za nejvyšší cenu

Zemědělským pozemkům se věnuji od studia na vysoké škole, již déle než 10 let.

Rukama mi prošly stovky pachtovních a kupních smluv, zažil jsem nespočetně jednání se zemědělci, představiteli obcí, většími i drobnými investory. Viděl jsem vlastníky zklamané z obchodů s překupníky a rychloobchodníky, kteří slibují bleskový prodej a peníze.

Já v půdě vnímám hodnotu pro obě strany obchodu. Proto, ať už jsem půdu spravoval, prodával, či cíleně nakupoval, vždy jsem postupoval s potřebnou péčí tak, aby měl klient z mé práce skutečný užitek a zároveň aby byl obchod férový pro všechny strany.

Reference a zkušenosti mých klientů

Úzká specializace Tomáše na zemědělské pozemky je garancí toho, že se v dané oblasti dokonale vyzná. Když k tomu přidáte slušné a seriózní vystupování tak zjistíte, že není nikdo lepší, kdo se o vaši půdu a její zhodnocení postará.

Miroslav Kadlec, bývalý fotbalový reprezentant

S panem Válkou se nám s manželkou velmi dobře spolupracovalo. Je to člověk, který se ve svém oboru dobře vyzná a kvalifikovanou prací, vhodnou prezentací a oslovením těch správných lidí dosáhl ceny nad naše očekávání.

Manželé Snížkovi, Brno

Mohu potvrdit jako vlastník více zemědělských pozemků, že je dobré mít na tuto oblast při ruce někoho, kdo půdě opravdu rozumí a můžete mu věřit. Díky panu Válkovi a jeho vyjednávacím schopnostem tak nyní dosahuji téměř dvojnásobného pachtovného.

Pavel Kučera, Praha

Pan Válka mě oslovil s možností koupě pozemku v mé obci a brzy jsme si na obchod podali ruku. Vše proběhlo tak, jak jsme si u podání ruky řekli. Rád jeho služby využiji i v případě prodeje a také doporučím svým známým.

Ing. Josef Nohavica, Studnice

Panu inženýru Válkovi jsme svěřili výkup zemědělské půdy pro naše družstvo, které v posledních letech o nemalou část zemědělských pozemků přišlo vlivem činnosti spekulantů s půdou. Díky znalostem pana inženýra, správnému způsobu oslovení a slušnému a férovému jednání s vlastníky, se nám úspěšně daří získávat ztracené hektary.

Ing. Jiří Vašák, předseda ZOD v Herálci

Reference a zkušenosti mých klientů

Úzká specializace Tomáše na zemědělské pozemky je garancí toho, že se v dané oblasti dokonale vyzná. Když k tomu přidáte slušné a seriózní vystupování tak zjistíte, že není nikdo lepší, kdo se o vaši půdu a její zhodnocení postará.

Miroslav Kadlec, bývalý fotbalový reprezentant

S panem Válkou se nám s manželkou velmi dobře spolupracovalo. Je to člověk, který se ve svém oboru dobře vyzná a kvalifikovanou prací, vhodnou prezentací a oslovením těch správných lidí dosáhl ceny nad naše očekávání.

Manželé Snížkovi, Brno

Mohu potvrdit jako vlastník více zemědělských pozemků, že je dobré mít na tuto oblast při ruce někoho, kdo půdě opravdu rozumí a můžete mu věřit. Díky panu Válkovi a jeho vyjednávacím schopnostem tak nyní dosahuji téměř dvojnásobného pachtovného.

Pavel Kučera, Praha

Pan Válka mě oslovil s možností koupě pozemku v mé obci a brzy jsme si na obchod podali ruku. Vše proběhlo tak, jak jsme si u podání ruky řekli. Rád jeho služby využiji i v případě prodeje a také doporučím svým známým.

Ing. Josef Nohavica, Studnice

Panu inženýru Válkovi jsme svěřili výkup zemědělské půdy pro naše družstvo, které v posledních letech o nemalou část zemědělských pozemků přišlo vlivem činnosti spekulantů s půdou. Díky znalostem pana inženýra, správnému způsobu oslovení a slušnému a férovému jednání s vlastníky, se nám úspěšně daří získávat ztracené hektary.

Ing. Jiří Vašák, předseda ZOD v Herálci

O tom, na co si dát pozor v pachtovní smlouvě se zemědělci píšu podrobně ve svém článku: