Služby

vyšší pachtovné za zemědělské pozemky

I pachtovné/nájem za zemědělské pozemky může vlastníkům půdy přinášet zajímavý roční výnos. Pomohu Vám ho zajistit.

Máte zemědělské pozemky a hospodařící zemědělec Vám platí za jejich pacht/pronájem pachtovné, které sotva pokryje daň z nemovitosti? Pachtovné je bohužel v mnoha lokalitách stále na úrovni, která se platila v devadesátých letech. Celá řada zemědělců tak stále využívá neinformovanosti a neaktivity vlastníků a pachtovné drží na historicky nízkých hodnotách.

Za Vaše zemědělské pozemky však můžete dostat od zemědělců podstatně vyšší pachtovné, stejně, jako majitelé, kterým jsem již pomohl. Pojďme se společně ozvat a na základě vhodně zvolených argumentů a protinabídek zajistit SPRAVEDLIVÉ PACHTOVNÉ.

Abych pro své klienty vyššího pachtovného docílil, je nutné nejdříve pozemky a současnou pachtovní smlouvu důkladně zanalyzovat, na jednání se pečlivě připravit a co je klíčové, s nabídkou oslovit co největší množství místních zemědělců.

Má práce zahrnuje:

U

podrobná analýza pozemků a stávající pachtovní smlouvy

analýza a přímé oslovení zemědělských subjektů v rádiusu do 20 km od lokality, kde se pozemky nachází

stanovení nové, SPRAVEDLIVÉ výše pachtovného

jednání se současným zemědělcem na základě zajištěných nabídek od konkurenčních zemědělců

i

příprava a uzavření nové pachtovní smlouvy

,,Půda byla odedávna zosobněním jistoty a domova. Je to naše národní bohatství a nejcennější zemědělská komodita, které ubývá. Važme si jí a znejme její hodnotu”

Zemědělským pozemkům se věnuji již od studia na vysoké škole.

Rukama mi prošly stovky pachtovních a kupních smluv, zažil jsem nespočetně jednání se zemědělci, představiteli obcí, většími i drobnými investory. Viděl jsem vlastníky zklamané z obchodů s překupníky a rychloobchodníky, kteří slibují bleskový prodej a peníze.

Já v půdě vnímám hodnotu pro obě strany obchodu. Proto, ať už jsem půdu spravoval, prodával, či cíleně nakupoval, vždy jsem postupoval s potřebnou péčí tak, aby měl klient z mé práce skutečný užitek a zároveň aby byl obchod férový pro všechny strany.

Let zkušeností

Hektarů zobchodovaných pozemků

Uzavřených pachtovních smluv

%

Zodpovědnost

RÁD VÁM POMOHU

Chcete získat z prodeje svých pozemků maximum, které si zasloužíte nebo jen máte dotaz týkající se zemědělské půdy? Neváhejte mě kontaktovat prostřednictvím formuláře nebo na uvedeném telefonním čísle.

+420 732 207 120

Ing. Tomáš Válka

tomas@tomasvalka.cz