Správa zemědělských pozemků

Let zkušeností

Hektarů zobchodovaných pozemků

Uzavřených pachtovních smluv

%

Zodpovědnost

Jen dokonalá správa portfolia zemědělských pozemků může jeho vlastníkům zaručit maximální výnos z této stabilní investice.
Rád vám pomohu.

Parcelní čísla, bonita, správná výše pachtu, nastavení a přípravy pachtovních smluv, volba poctivého zemědělce, splatnosti, platby daně…už teď Vás bolí hlava? Přichází ještě například hlídání změn územních plánů, pozemkové úpravy atd. Aby mohly být zemědělské pozemky zajímavou investicí pro jejich vlastníky, je zapotřebí o ně pečovat i po stránce administrativní. 

Dobrá zpráva je, že všechny výše uvedené činnosti/starosti teď můžete přesunout na mě a užívat si pouze každoročního výnosu a zhodnocení. Pokud tedy chcete aby o vaše pozemky bylo dokonale postaráno a nic Vám neuniklo, vezměte do ruky telefon a zavolejte mi, nebo mi pošlete email. 

Chcete pomoc se správou svých pozemků?

Nejvíce práce je vždy na začátku a proto je v počátku klíčové důkladně zanalyzovat všechny pozemky a stávající pachtovní smlouvy. Z analýzy vyplynou další nezbytné kroky, co udělat pro docílení správně správně nastaveného portfolia a jeho zhodnocení.

Má práce zahrnuje:

U

podrobná analýza celého portfolia pozemků na základě katastrálních map, zemědělské evidence a územního plánu

i

kontrola a revize vašich pachtovních smluv

Z

tvorba databáze a mapových podkladů

zajištění protinabídek pachtů od lokálních zemědělců 

vyjednání zajímavějších podmínek pachtu se zemědělci

průběžné činnosti spojené se správou portfolia (pozemkové úpravy, změny územních plánů, nákup, prodej …)

Prodej orné půdy za nejvyšší cenu

Zemědělským pozemkům se věnuji od studia na vysoké škole, již déle než 10 let.

Rukama mi prošly stovky pachtovních a kupních smluv, zažil jsem nespočetně jednání se zemědělci, představiteli obcí, většími i drobnými investory. Viděl jsem vlastníky zklamané z obchodů s překupníky a rychloobchodníky, kteří slibují bleskový prodej a peníze.

Já v půdě vnímám hodnotu pro obě strany obchodu. Proto, ať už jsem půdu spravoval, prodával, či cíleně nakupoval, vždy jsem postupoval s potřebnou péčí tak, aby měl klient z mé práce skutečný užitek a zároveň aby byl obchod férový pro všechny strany.

Reference a zkušenosti mých klientů

Úzká specializace Tomáše na zemědělské pozemky je garancí toho, že se v dané oblasti dokonale vyzná. Když k tomu přidáte slušné a seriózní vystupování tak zjistíte, že není nikdo lepší, kdo se o vaši půdu a její zhodnocení postará.

Miroslav Kadlec, bývalý fotbalový reprezentant

S panem Válkou se nám s manželkou velmi dobře spolupracovalo. Je to člověk, který se ve svém oboru dobře vyzná a kvalifikovanou prací, vhodnou prezentací a oslovením těch správných lidí dosáhl ceny nad naše očekávání.

Manželé Snížkovi, Brno

Mohu potvrdit jako vlastník více zemědělských pozemků, že je dobré mít na tuto oblast při ruce někoho, kdo půdě opravdu rozumí a můžete mu věřit. Díky panu Válkovi a jeho vyjednávacím schopnostem tak nyní dosahuji téměř dvojnásobného pachtovného.

Pavel Kučera, Praha

Pan Válka mě oslovil s možností koupě pozemku v mé obci a brzy jsme si na obchod podali ruku. Vše proběhlo tak, jak jsme si u podání ruky řekli. Rád jeho služby využiji i v případě prodeje a také doporučím svým známým.

Ing. Josef Nohavica, Studnice

Panu inženýru Válkovi jsme svěřili výkup zemědělské půdy pro naše družstvo, které v posledních letech o nemalou část zemědělských pozemků přišlo vlivem činnosti spekulantů s půdou. Díky znalostem pana inženýra, správnému způsobu oslovení a slušnému a férovému jednání s vlastníky, se nám úspěšně daří získávat ztracené hektary.

Ing. Jiří Vašák, předseda ZOD v Herálci

Reference a zkušenosti mých klientů

Úzká specializace Tomáše na zemědělské pozemky je garancí toho, že se v dané oblasti dokonale vyzná. Když k tomu přidáte slušné a seriózní vystupování tak zjistíte, že není nikdo lepší, kdo se o vaši půdu a její zhodnocení postará.

Miroslav Kadlec, bývalý fotbalový reprezentant

S panem Válkou se nám s manželkou velmi dobře spolupracovalo. Je to člověk, který se ve svém oboru dobře vyzná a kvalifikovanou prací, vhodnou prezentací a oslovením těch správných lidí dosáhl ceny nad naše očekávání.

Manželé Snížkovi, Brno

Mohu potvrdit jako vlastník více zemědělských pozemků, že je dobré mít na tuto oblast při ruce někoho, kdo půdě opravdu rozumí a můžete mu věřit. Díky panu Válkovi a jeho vyjednávacím schopnostem tak nyní dosahuji téměř dvojnásobného pachtovného.

Pavel Kučera, Praha

Pan Válka mě oslovil s možností koupě pozemku v mé obci a brzy jsme si na obchod podali ruku. Vše proběhlo tak, jak jsme si u podání ruky řekli. Rád jeho služby využiji i v případě prodeje a také doporučím svým známým.

Ing. Josef Nohavica, Studnice

Panu inženýru Válkovi jsme svěřili výkup zemědělské půdy pro naše družstvo, které v posledních letech o nemalou část zemědělských pozemků přišlo vlivem činnosti spekulantů s půdou. Díky znalostem pana inženýra, správnému způsobu oslovení a slušnému a férovému jednání s vlastníky, se nám úspěšně daří získávat ztracené hektary.

Ing. Jiří Vašák, předseda ZOD v Herálci

O tom, co vše ovlivňuje cenu zemědělských pozemků píšu podrobně ve svém článku: