Investice do zemědělských pozemků

Let zkušeností

Hektarů zobchodovaných pozemků

Uzavřených pachtovních smluv

%

Zodpovědnost

Investujte do zemědělské půdy chytře a se ziskem!
Uvažujete o investici do zemědělské půdy?
Rád vám pomohu.

Pro mnoho investorů šlo o  bezpečnou a výdělečnou investici. Dnes se však na trhu pohybuje řada pozemků, jejichž hodnota neodpovídá požadované ceně a jsou pro investici doslova prodělečnou pastí. Mít obavy o návratnost své investice je v pořádku, investor totiž musí být v první řadě informovaný a opatrný.

Pokud však nechcete věnovat měsíce studiu složitých zákonitostí investic do zemědělské půdy, obraťte se na mě. Velkým zemědělcům, fondům,  i menším investorům pomáhám nacházet vhodnou půdu, která ochrání a postupně zhodnotí jejich peníze. Nechejte si také poradit a ozvěte se na některém z uvedených kontaktů.

Chcete pomoc s investicí do zemědělských pozemků?

Abych pro své klienty správnou investici zajistil, je potřebné na začátku znát jejich preference a zejména částku alokovanou pro uložení do zemědělské půdy. Na základě znalostí, zkušeností a vztahů pak naleznu pozemky vhodné pro investování a zajistím bezproblémový a bezpečný nákup.

Má práce zahrnuje:

osobní nebo telefonická rozprava s klientem s cílem zjistit investiční preference (lokalita, výměra, druhová skladba…) a výši prostředků k investování

U

vyhledání vhodných pozemků pro investici na základě zjištěných preferencí a možností klienta

zjištění výnosového potenciálu prostřednictvím analýzy výše pachtovného v lokalitě na základě přímého oslovení lokálních zemědělců

vyjednání lepších podmínek pro nákup zvolených pozemků

Z

příprava kupních smluv pro bezpečný a bezproblémový nákup

realizace nákupu pozemků na nového vlastníka

i

zajištění nové pachtovní smlouvy přímo na investora

Prodej orné půdy za nejvyšší cenu

Zemědělským pozemkům se věnuji od studia na vysoké škole, již déle než 10 let.

Rukama mi prošly stovky pachtovních a kupních smluv, zažil jsem nespočetně jednání se zemědělci, představiteli obcí, většími i drobnými investory. Viděl jsem vlastníky zklamané z obchodů s překupníky a rychloobchodníky, kteří slibují bleskový prodej a peníze.

Já v půdě vnímám hodnotu pro obě strany obchodu. Proto, ať už jsem půdu spravoval, prodával, či cíleně nakupoval, vždy jsem postupoval s potřebnou péčí tak, aby měl klient z mé práce skutečný užitek a zároveň aby byl obchod férový pro všechny strany.

Reference a zkušenosti mých klientů

Úzká specializace Tomáše na zemědělské pozemky je garancí toho, že se v dané oblasti dokonale vyzná. Když k tomu přidáte slušné a seriózní vystupování tak zjistíte, že není nikdo lepší, kdo se o vaši půdu a její zhodnocení postará.

Miroslav Kadlec, bývalý fotbalový reprezentant

S panem Válkou se nám s manželkou velmi dobře spolupracovalo. Je to člověk, který se ve svém oboru dobře vyzná a kvalifikovanou prací, vhodnou prezentací a oslovením těch správných lidí dosáhl ceny nad naše očekávání.

Manželé Snížkovi, Brno

Mohu potvrdit jako vlastník více zemědělských pozemků, že je dobré mít na tuto oblast při ruce někoho, kdo půdě opravdu rozumí a můžete mu věřit. Díky panu Válkovi a jeho vyjednávacím schopnostem tak nyní dosahuji téměř dvojnásobného pachtovného.

Pavel Kučera, Praha

Pan Válka mě oslovil s možností koupě pozemku v mé obci a brzy jsme si na obchod podali ruku. Vše proběhlo tak, jak jsme si u podání ruky řekli. Rád jeho služby využiji i v případě prodeje a také doporučím svým známým.

Ing. Josef Nohavica, Studnice

Panu inženýru Válkovi jsme svěřili výkup zemědělské půdy pro naše družstvo, které v posledních letech o nemalou část zemědělských pozemků přišlo vlivem činnosti spekulantů s půdou. Díky znalostem pana inženýra, správnému způsobu oslovení a slušnému a férovému jednání s vlastníky, se nám úspěšně daří získávat ztracené hektary.

Ing. Jiří Vašák, předseda ZOD v Herálci

Reference a zkušenosti mých klientů

Úzká specializace Tomáše na zemědělské pozemky je garancí toho, že se v dané oblasti dokonale vyzná. Když k tomu přidáte slušné a seriózní vystupování tak zjistíte, že není nikdo lepší, kdo se o vaši půdu a její zhodnocení postará.

Miroslav Kadlec, bývalý fotbalový reprezentant

S panem Válkou se nám s manželkou velmi dobře spolupracovalo. Je to člověk, který se ve svém oboru dobře vyzná a kvalifikovanou prací, vhodnou prezentací a oslovením těch správných lidí dosáhl ceny nad naše očekávání.

Manželé Snížkovi, Brno

Mohu potvrdit jako vlastník více zemědělských pozemků, že je dobré mít na tuto oblast při ruce někoho, kdo půdě opravdu rozumí a můžete mu věřit. Díky panu Válkovi a jeho vyjednávacím schopnostem tak nyní dosahuji téměř dvojnásobného pachtovného.

Pavel Kučera, Praha

Pan Válka mě oslovil s možností koupě pozemku v mé obci a brzy jsme si na obchod podali ruku. Vše proběhlo tak, jak jsme si u podání ruky řekli. Rád jeho služby využiji i v případě prodeje a také doporučím svým známým.

Ing. Josef Nohavica, Studnice

Panu inženýru Válkovi jsme svěřili výkup zemědělské půdy pro naše družstvo, které v posledních letech o nemalou část zemědělských pozemků přišlo vlivem činnosti spekulantů s půdou. Díky znalostem pana inženýra, správnému způsobu oslovení a slušnému a férovému jednání s vlastníky, se nám úspěšně daří získávat ztracené hektary.

Ing. Jiří Vašák, předseda ZOD v Herálci

O tom, co vše ovlivňuje cenu zemědělských pozemků píšu podrobně ve svém článku: